قابلیت های ویژه > لغو لشکر کشی

زمانی که شما نیروهایی را برای حمله را به شهر دیگر اعزام می‌کنید، تا 60 ثانیه اول در اردوگاه از بخش لشکرکشی می‌توانید آن را لغو کنید. حال اگر بعد از 60 ثانیه نیاز به لغو لشکرکشی داشتید، با استفاده از این قابلیت می‌توانید لشکرکشی را لغو نموده و در ازای آن 4 سکه از موجودی سکه‌های خود برداشت نمایید.