قابلیت های ویژه > اتمام فوری افزونه ها

زمانی که شما افزونه (اکسترا)  در حال ساخت یا ارتقا دارید و تمایل دارید که سریع‌تر ساخت یا ارتقا آن‌ها تمام شود، می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید و افزونه  را اتمام آنی بزنید. با این عمل تعداد 3 سکه از اکانت شما کسر شده و افزونه در همان لحظه ساختش تمام می‌شود
برای اینکه از این قابلیت بیشترین استفاده را ببرید، بهتر است ابتدا فعال کردن دو افزونه در صف ساخت را فعال کنید که با انتخاب اتمام فوری؛ 2 افزونه شما آنی ساخته شوند.