قابلیت های ویژه > تعدیل منابع در بازار

 در ساختمان بازار تبی وجود دارد به نام تعدیل منابع، که در این حالت شما می‌توانید منابع شهر فعلی را به ترکیبی که مورد نظر شماست، تعیین نموده و دکمه تکمیل تعدیل را بزنید.
با این کار شما اگر از یک منبع نسبت به سایر منابع  در انبار خود کمتر داشته باشید می‌توانید طوری تعادل را بین منابع برقرار کنید تا به نیازهای خود پاسخ داده باشید
در صورتی که نتوانید دستی این منابع را تعدیل کنید امکان توزیع خودکار هم وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید بهره کافی را ببرید. با هر بار استفاده از امکان تعدیل منابع در بازار  3 سکه از اکانت شما کسر می‌شود. 
  • در صورتی که بین دو شهر خود تعدیل منابع را انجام دهید هزینه آن 9 سکه می‌شود. (برخی مواقع منابع یکی از شهرهای شما بیشتر از میزان استفاده است و شهر دیگر نیاز به منابع دارد که می‌توانید با تعدیل منابع بین دو شهر از امکانات شهرها بهره‌مند شوید.)
  • تعدیل هوشمند: در سایر بخش‌ها (ساخت ساختمان / تربیت نیروها و...) آیکن تعدیل هوشمند  قرار گرفته است. با کلیک روی این آیکن منابع شما به صورت بهینه برای انجام این فرآیند (ساخت ساختمان و یا تربیت نیرو) تعدیل می‌شود.