گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > آبادی های گینگیزها

آبادی های گینگیزها در اطراف شهرهای بازیکنان بنا می شوند و در هر کدام انبارهایی از منابع توسط گینگیزها قرارداده شده است. شما می توانید این آبادی ها را تسخیر نمایید و با اعزام نیروهای متخصص خود به این آبادی ها، تولید منابع در شهر خود را افزایش دهید.

در تصویر زیر آبادی ها روی نقشه با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند.
 

عدد 1 نشان‌دهنده آبادی تک محصوله می‌باشد.

عدد 2 نشان‌دهنده آبادی دو محصوله می‌باشد.

تسخیر آبادی های جدید (در مالکیت گینگیزها ) :

برای تسخیر یک آبادی باید با یک لشکر همراه با قهرمان، به یک آبادی به صورت نبرد حمله کنید و تمام نیروهای گینگیز ساکن آن آبادی را از بین ببرید.

البته دقت نمایید که شما آبادی هایی را می توانید تسخیر نمایید، که فاصله آنها تا شهر شما کمتر از 3 خانه باشد( یعنی در یک مربع 7*7 به مرکزیت شهر شما)


نکته مهم: جوایز عادی بازی ( کلیدها، صندوقچه ها و سکه ها ) در اردوگاه های گینگیزها قرار دارند.

نکته: برای تسخیر یک آبادی حضور یک قهرمان در آن لشکرکشی کافی می باشد. البته این قهرمان باید در انتهای آن نبرد حتما زنده باشد.

شما در سطح 10 عمارت قهرمانان خود می توانید آبادی اول و در سطح 20 آبادی دوم را تسخیر نمایید. پس در هر شهر نمی توانید بیش از دو آبادی را تسخیر نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عمارت قهرمانان و مدیریت آبادی ها بخش "عمارت قهرمانان" را مطالعه فرمایید.

نکته: حمله به آبادی های گینگیزها تاثیری در امتیاز هجومی بازیکن ندارد.

نکته: زمانی که به آبادی یا اردوگاه گینگیز حمله شود و نیروهایش کشته شوند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از این دو گزینه تسخیر نشوند، روزانه به یک درصدی نیروهای آن آبادی یا اردوگاه افزایش پیدا می‌کنند.

تسخیر آبادی های سایر بازیکنان:

وقتی یک آبادی توسط سایر بازیکنان تسخیر شده باشد، شما می توانید با شکست دادن شهر مالک آن آبادی، آن آبادی را به تصرف خود در بیاورید. البته دقت نمایید که شرایط تسخیر آبادی ( از لحاظ فاصله ) همانند تسخیر آبادی های گینگیزها می باشد(فاصله آنها تا شهر شما کمتر از 3 خانه باشد).

برای تصرف آبادی یک بازیکن دیگر باید از روی نقشه، آن آبادی را انتخاب و گزینه لشکرکشی را کلیک نمایید. نوع لشکرکشی باید از نوع نبرد باشد و در آن لشکرکشی حداقل یک قهرمان حضور داشته و  البته این قهرمان در انتهای آن نبرد حتما زنده باشد.

نکته مهم: مالک آبادی می تواند از طریق عمارت قهرمان خود تعیین نماید که این آبادی تحت محافظت او می باشد و یا تمایلی برای محافظت از آن ندارد. اگر آبادی تحت محافظت یک شهر باشد، برای تسخیر آن آبادی باید آن شهر را کاملا شکست داد. اما اگر یک آبادی تحت محافظت نباشد، سایر بازیکنان می توانند به راحتی آنرا تسخیر نمایند.

ضمن اینکه از بخش آزادسازی آبادی بازیکنان می‌توانند در صورت عدم نیاز، آبادی را از حالت تسخیر خارج نمایند.پس از تصرف یک آبادی نیروهای متخصص شاغل در آن آبادی به شهر خودشان باز می گردند.

شما در سطح 10 عمارت قهرمانان خود می توانید آبادی اول و در سطح 20 آبادی دوم را تسخیر نمایید.

میزان تاثیرگذاری آبادی ها بر تولیدات شهر:

پس از تسخیر یک آبادی و اعزام نیروهای متخصص مرتبط به آنجا، تولیدات شهر بازیکن تا سقف 75% بالا خواهد رفت. البته برخی آبادی ها دارای دو نوع منبع هستند و در این آبادی ها تولیدات شهر از هر نوع منبع به میزان 50% بالا می رود.

هر نیروی متخصص می تواند 5% تولید شهر شما را بالا ببرد. در ضمن با ارسال منجم به آبادی ها به ازای هر منجم 20% تولید سایر نیروهای متخصص در آن واحه افزایش می یابد. دقت کنید که ارسال منجم به تنهایی هیچ کاربردی ندارد.

نیروی متخصص برای استخراج  آبادی های گندمی : کشاورز، برای آبادی های با ذخایره آهن، صنعتگر و برای آبادی های با ذخایر چوب نجار و برای آبادی های با ذخایر سنگ، معمار می باشد.

* لشگرکشی به آبادی های گینگیز هیچ یک از امتیازها از جمله غارت٬ نبرد و تجربه نظامی را شامل نمی شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تربیت نیروهای متخصص به بخش "مشخصات و نوع فعالیت" نیروهای متخصص مراجعه نمایید.