لشکریان > شمشیرزن

1328343867swordsman.jpg
 
شمشیرزن یک پیاده نظام سریع و جنگاور بوده و قدرت تهاجمی و سرعت حرکت شمشیرزن نسبت به نیزه دار بیشتر می باشد. برای تربیت شمشیرزن باید ابتدا سربازخانه و اردوگاه خود را بسازید و آکادمی خود را به سطح ۲ برسانید.

بازیکن از بین شمشیرزن و گرزدار برای تحقیق در آکادمی فقط یکی را می‌تواند انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس استراتژی بازیکن تعیین می‌شود.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 2
اردوگاه سطح 1
 
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز : 
 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش شمشیر زن

20015016080100:05:35


70 40 30 50 خانه‎ 24
برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی شمشیرزن، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.