داستان و قوانین بازی > انواع سرورهای عصرپادشاهان


در عصر پادشاهان شش نوع سرور وجود دارد:

- سرور سریع : 30 روز
- قهرمانان:  45 روز
- سوپر اکسپرس: 60 روز
- اکسپرس:  90 روز
- کلاسیک:  120 روز 
- کلاسیک جایزه بزرگ:  150 روز

نکته: سرور قهرمانان معمولاً بعد از گذشت هر 20دوره از بازی برگزار می‌گردد و از هر سرور حدود 100 الی 300 نفر از قهرمانان توسط تیم عصرپادشاهان به این سرور دعوت می‌شوند تا یک نبرد سنگین و جذاب در 45 روز پر از هیجان انجام شود.