قابلیت های ویژه > آموزش سریع نیروهای متخصص

شما می‌توانید با فعال‌سازی این قابلیت ویژه،  شهرداری خود را گسترش دهید تا سرعت آموزش نیروهای متخصص در شهرهای شما افزایش یابد. در صورتی که این قابلیت ویژه را فعال نمایید، توانمندی آموزش سریع نیروهای متخصص به‌صورت همزمان روی کلیه شهرهای شما و به مدت یک هفته فعال خواهد بود.

دقت کنید که اگر بخواهید تعدادی از نیروهای خود را با سرعت بیشتر (2X, 3X) آموزش دهید، منابع مورد نیاز برای تربیت آنها بیشتر از حالت عادی (1X) خواهد بود.