لشکریان > مهاجر

1328350819settler.jpg
 
مهاجران نیروهای پرتلاش و کارایی هستند که در احداث شهر جدید به شما کمک می کنند. توسط این نیروها و با هموار کردن پیش نیازهای لازم جهت احداث شهر جدید (که در ادامه به آن پرداخته می شود) فعال سازی شهری دیگر میسر می گردد.
این نیرو در آکادمی تحقیق  می شود و برای تربیت آن بایستی از ساختمان قصر استفاده شود. از هر شهر می توان دو شهر دیگر را بنا نمود . برای بنا کردن شهر اول بایستی سطح قصر 10 باشد و برای شهر دوم بایستی سطح قصر 20 باشد.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 10
 
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش مهاجر :‌
 
نوع سرور: سطح قصر:

منابع مورد نیاز برای آموزش مهاجر

7,8006,1005,5006,000101:05:00


0 80 80 4000 خانه‎ 18 خانه‎ 10

برای آموزش نحوه بنا کردن شهر جدید توسط مهاجرها اینجا را کلیک کنید.