نیروهای متخصص > مشخصات و نوع فعالیت

 
1356760249expert_fa.jpg
نیروهای تخصصی در نسخه گرافیکی فلات ایران

 
 
در زمان ثبت نام، شما 5 تخصص را مشاهده می کنید که می توانید هر کدام از این تخصص ها را انتخاب نمایید.
 این تخصص ها عبارتند از :

 1-  معمار
 
 2-  صنعتگر
 
 3-  نجار
 
 4-  کشاورز
 
 5- منجم 
 
 
نکته 1: امکان تغییر نوع تخصص اکانت بعد از ثبت نام وجود ندارد.
 
نکته 2: شما در ساختمان شهرداری تنها می توانید نیروی متخصص که از نوع اکانت شما می باشد را تربیت نمایید و سایر انواع نیروهای متخصص را می توانید یا از طریق بازار تهیه نمایید و یا از سایر بازیکنان توسط لشکرکشی از نوع غارت اسیر نمایید.

البته از بخش نیروهای متخصص در ساختمان شهرداری از قسمت تعویض نیروی متخصص می‌توانید با 5 سکه طلا نیروی متخصص خود را با دیگر نیروهای متخصص تعویض نمایید.

فقط نیروهایی را می‌توانید تعویض نمایید که نوع تخصص شما همان نوع نیرو باشد.

نکته 3: نیروهای متخصص به صورت خودکار هیچ فعالیتی انجام نمی دهند، شما باید با تسخیر آبادی های گینگیزها، نیروهای متخصص خود را جهت افزایش میزان تولید منابع شهرهایتان به آبادی ها اعزام نمایید. برای اطلاع بیشتر در این زمینه بخش "کاربرد نیروی های متخصص" را مطالعه نمایید.