لشکریان > جاسوس

1328346947spy.jpg
 
تربیت این نوع سرباز برای شناسایی جاسوسانی که از شهرهای دیگر وارد شهر شما می شوند و همچنین جهت شناسایی و بدست آوردن اطلاعات از وضعیت ساختمان ها و سربازان شهرهای دیگر بسیار ضروری می باشد.این نوع سرباز پس از تحقیق در آکادمی در سربازخانه قابل تربیت می باشد.
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز :‌
 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش جاسوس

6012016040200:05:00


35 20 30 0 خانه‎ 30
نکته یک: قدرت هجومی جاسوسی در لشکرکشی های نبرد و غارت و محاصره و اردوگاه صفر و در لشکرکشی جاسوسی ۳۵ می باشد.
نکته دو: چون جاسوس ها در زمان حمله امکان نبرد با دشمن را ندارند، بالا بردن سطح هجومی آنها باعث افزایش ورزیدگی آنها و کاهش تلفات جاسوس ها در زمان جاسوسی می شود.
 
برای افزایش قدرت دفاعی جاسوس، باید در آکادمی سطوح دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.