لشکریان > منجنیق

1328348816heavy_catapult.jpg
 
یک سلاح دور برد عالی برای تخریب ساختمان‌های دشمن است. برای استفاده از منجنیق و دژکوب باید لشکرکشی از نوع نبرد باشد. اگر اردوگاه نظامی سطح 20 باشد به وسیله منجنیق قادر خواهید بود تا دو ساختمان را همزمان تخریب کنید. هر قدر سطح اردوگاه بیشتر باشد دقت در تخریب اهداف بالاتر می رود.

+ این ابزار در دفاع برابر نیروهای هجومی به شهر شما نیز مؤثر است.
+ این ابزار جنگی پس از تحقیق در اکادمی در کارگاه فعال می شود. البته برای اینکه بتوانید در آکادمی منجنیق و یا دژکوب را تحقیق نمایید، باید ابتدا کارگاه را بنا کرده باشید.
+ در صورتی که در یک لشکرکشی از منجنیق استفاده نمایید، از امتیاز سطح تمدن شما 100 نمره کسر می شود.

نکته: زمانی که در یک لشکرکشی از منجنیق استفاده نمایید، درصورتی‌که هنگام حمله منجنیق تخریب داشته باشد 100 امتیاز و در غیر این صورت 50 امتیاز از سطح تمدن بازیکن کسر خواهد شد.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 10
کارگاه سطح 10

 
میزان منابع مورد نیاز برای ساخت این ابزار :
 
نوع سرور: سطح کارگاه:

منابع مورد نیاز برای ساخت منجنیق

6001,1001,240960600:24:00


85 70 20 0 خانه‎ 12
برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی منجنیق، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آن ها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.