گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > اردوگاه گینگیزها

گینگیزها بیشتر گنجینه های خود را در اردوگاه های موقت خود نگهداری می نمایند. گینگیزها پس از گذشت یک ششم از دوره سرور، هر روزه مقداری از گنجینه های خود را در ساعات مختلف شبانه روز  وارد اردوگاه های بازی می کنند و این روال تا روزهای پایانی سرور ادامه خواهد داشت.

در راستای افزایش هیجان بازی و همچنین توزیع عادلانه و یکنواخت جوایز، فرآیند چیدمان اردوگاه‌های گینگیزها بر روی نقشه به‌صورت زیر تغییر کرده است.

- در ابتدای بازی گینگیزها در یک مرحله کل اردوگاه‌های خود را بر روی نقشه ایجاد می‌نمایند. این اردوگاه‌ها در ابتدا دارای گنجینه ای نمی‌باشند و  خالی از سکنه هستند و نیروهای گینگیز در آنها مستقر نشده‌اند. 
- تا زمانی که گنجینه ای به این اردوگاه‌ها وارد نشود، لشکرکشی به آنها تأثیری ندارد.
- در طول مسیر بازی که جوایز به‌صورت آرام‌آرام توسط گینگیزها، وارد بازی می‌شود، این اردوگاه‌ها، فعال می‌شوند و با ورود گنجینه به هر اردوگاه، گینگیزها نیز برای محافظت از آن گنجینه در آن اردوگاه مستقر می‌شوند.
- از این مرحله به بعد، بازیکنان می‌توانند برای کسب گنجینه، به اردوگاه حمله نمایند.

نکته: بازیکنان می‌توانند اردوگاه‌های اطراف شهرهای خود را با جاسوسی زیر نظر بگیرند و درصورتی‌که اردوگاه فعال‌شده (دارای نیروی گینگیز بود)، برای کسب گنجینه به آن اردوگاه حمله نمایند.

نماد اردوگاه گینگیزها در حالت عادی و پس از تسخیر گنجینه آنها بر روی نقشه به شکل زیر می باشد:
 
                        

اردوگاه ها شامل 1856 گنجینه است که به شرح زیر می باشند:
  • 12 کلید طلایی
  • 48 صندوقچه گنج
  • 48 کلید نقره ای
  • 48 بسته 500 تایی سکه 
  • 100 بسته 250 تایی سکه
  • 160 بسته 100 تایی سکه
  • 240 بسته 50 تایی سکه
  • 400 بسته 30 تایی سکه
  • 800 بسته 10 تایی سکه
البته برخی اردوگاه ها دارای هیچ گنجینه ای نمی باشند.

نکته: در برخی سرورها ممکن است تعداد جوایز از این میزان بیشتر باشد. این مسئله در خزانه نمایش داده می شود.


تسخیر اردوگاه جهت کسب گنجینه :

برای تسخیر یک اردوگاه باید با یک لشکر همراه با قهرمان به یک اردوگاه به صورت نبرد حمله کنید و تمام نیروهای گینگیز آن اردوگاه را از بین ببرید.

نکته 1: برای تسخیر یک اردوگاه حضور یک قهرمان در آن لشکرکشی کافی می باشد. البته این قهرمان باید در انتهای آن نبرد حتما زنده بماند.

نکته 2: شما می توانید برای تسخیر یک اردوگاه در چند لشکرکشی پیاپی نیروهای گینگیز مستقر در آن اردوگاه را از بین ببرید.

نکته 3:  میزان نیروهای گینگیز داخل اردوگاه بستگی به نوع گنجینه دارد. پس بهتر است که همیشه قبل از حمله از آن اردوگاه جاسوسی نمایید.

نکته 4: بازیکنان می توانند تا شعاع حداکثر 20 خانه به یک اردوگاه حمله کنند و به جستجوی گنجینه ها بپردازند.

نکته 5:  تسخیر اردوگاه روی عمارت قهرمان و تعداد آبادی قابل تسخیر تاثیری نمی گذارد و شما می توانید از یک شهر به هر تعداد اردوگاه که در دسترس شما می باشد، حمله نمایید. البته برای تسخیر اردوگاه ها لازم است عمارت قهرمانان در سطح 10 باشد.

نکته 6: گنجینه ها پس از تسخیر به خزانه منتقل می شوند. هر بازیکن در هر شهر خود می تواند یک خزانه بسازد. خزانه در سطح 10 یک گنجینه و در سطح 20 گنجینه دیگری را می تواند در خود جای دهد. محدودیتی برای مالکیت گنجینه وجود ندارد و هر بازیکن با توجه به سطح و تعداد خزانه هایش، می تواند گنجینه به دست بیاورد. دقت کنید که هر خزانه تنها ظرفیت نگهداری دو گنجینه را دارا می باشد.
 
1343024001fa_bg.jpg

البته برای گرفتن کلید طلایی و جوایز بزرگ مثل کتیبه جاودان ، حتما باید سطح خزانه 20 و فاقد گنجینه دیگر باشد. در خزانه می توانید وضعیت کلیه گنجینه های دنیای بازی را مشاهده نمایید. چه آنهایی که هنوز کشف نشده اند و چه آنهایی که توسط بازیکنان تسخیر شده اند.
 
گنجینه ها دارای دو وضعیت فعال و قفل شده می باشند. در وضعیت فعال آن گنجینه قابل انتقال توسط مالک به شهرهای دیگر و یا قابل غارت توسط سایر بازیکنان می باشد. اما گنجینه ای که به وضعیت قفل شده در آمده باشد، دیگر قابل انتقال و یا غارت نمی باشد. بازیکنان می تواند گنجینه هایی که هنوز وضعیت آنها فعال است را به سایر شهرهای خودشان و یا شهرهای بازیکنان دیگر منتقل نمایند.

* لشکرکشی به اردوگاه های گینگیز هیچ یک از امتیازها از جمله غارت٬ نبرد و تجربه نظامی را شامل نمی شود.

نکته: زمانی که به آبادی یا اردوگاه گینگیز حمله شود و نیروهایش کشته شوند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از این دو گزینه تسخیر نشوند، روزانه به یک درصدی نیروهای آن آبادی یا اردوگاه افزایش پیدا می‌کنند.

نکته مهم: برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه گنجینه ها، بخش "گنجینه گینگیزها" و بخش  "جوایز نقدی و غیر نقدی" در راهنما را مطالعه نمایید.