ساختمان ها > چوب بری

1328091449wood_level3.jpg   
 
در این ساختمان چوب مورد نیاز برای ساخت ساختمان‌ها، تربیت نیروها و تجهیز ارتش به سلاح‌های قدرتمند  تولید می‌شود. هر چه سطح این ساختمان  افزایش یابد سرعت تولید چوب در ساعت بیشتر می‌شود. این بنا دارای 20 سطح است.

زمانی که سطح ساختمان به 10 برسد امکان جدیدی به نام نجاری در چوب‌بری فعال می‌شود که با ارتقا دادن آن می‌توانید به تولید چوب خود بیافزایید.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف ساختمان چوب بری

سطح تولید در ساعت امتیاز تمدن
1504010060200:02:10351
28565165100100:05:10651
3140110280165100:09:551102
4235185465280100:17:301652
5390310780465100:29:402452
66505201,300780200:49:053753
71,0858702,1701,300201:20:105254
81,8101,4503,6252,175202:09:557504
93,0252,4206,0503,630203:29:351,0855
105,0504,04010,1056,060205:37:001,5006
118,4356,75016,87010,125209:00:502,1007
1214,09011,27028,17516,905214:27:052,8109
1323,52518,82047,05528,230223:09:003,71011
1439,29031,43078,58047,15021 روز‎ 13:04:004,76013
1565,61552,490131,23078,74022 روز‎ 11:20:056,00015
16109,57587,660219,155131,49033 روز‎ 22:57:457,50018
17182,995146,395365,985219,59036 روز‎ 07:58:059,75022
18305,600244,480611,195366,715310 روز‎ 03:10:4012,00027
19510,350408,2801,020,695612,420316 روز‎ 05:06:4015,00032
20852,280681,8251,704,5651,022,740325 روز‎ 22:36:2518,37538
 
فاز تکمیلی چوب‌بری:
شما می‌توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید چوب‌بری خود را افزایش دهید. در جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح فاز تکمیلی چوب‌بری و میزان تولید فاز تکمیلی چوب‌بری در هر سطح را نشان می‌دهد.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه فاز تکمیلی

سطح تولید در ساعت امتیاز تمدن
1504010060200:02:10401
28565165100100:05:10701
3140110280165100:09:551152
4235185465280100:17:301652
5390310780465100:29:402502
66505201,300780200:49:053753
71,0858702,1701,300201:20:105254
81,8101,4503,6252,175202:09:557504
93,0252,4206,0503,630203:29:351,0905
105,0504,04010,1056,060205:37:001,5006
118,4356,75016,87010,125209:00:502,1007
1214,09011,27028,17516,905214:27:052,8159
1323,52518,82047,05528,230223:09:003,71511
1439,29031,43078,58047,15021 روز‎ 13:04:004,76513
1565,61552,490131,23078,74022 روز‎ 11:20:056,00015
16109,57587,660219,155131,49033 روز‎ 22:57:457,50018
17182,995146,395365,985219,59036 روز‎ 07:58:059,75022
18305,600244,480611,195366,715310 روز‎ 03:10:4012,00027
19510,350408,2801,020,695612,420316 روز‎ 05:06:4015,00032
20852,280681,8251,704,5651,022,740325 روز‎ 22:36:2518,37538

کارگاه چوب بری و الوار سازی:
این کارگاه زیرمجموعه چوب‌بری می‌باشد که از سطح 10 چوب‌بری فعال می‌شود. کارگاه مذکور دارای 5 سطح می‌باشد که در هر سطح میزان تولید را افزایش می‌دهد در جدول زیر مقادیر مربوطه قابل‌مشاهده است به‌عنوان مثال اگر سطح چوب‌بری 10 باشد که در این سطح میزان تولید 600 است در سطح 5 این کارگاه  به میزان تولید 25% اضافه می‌شود.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه کارخانه چوب بری

سطح افزایش تولید چوب امتیاز تمدن
129052038090400:25:00% 51
2520935685160200:47:30% 101
39401,6851,230290201:21:12% 152
41,6903,0352,215525202:11:54% 202
53,0455,4603,990945203:27:48% 252