قابلیت های ویژه > زمان بندی لشکرکشی

اگر قصد آن را دارید که در یک بازه زمانی خاص به یک شهر یا اکانت لشکرکشی کنید، می توانید این قابلیت را از طریق اردوگاه یا از قسمت قابلیت های ویژه در اکانت خود فعال نمایید. با فعال شدن این ویژگی شما امکان لشکرکشی در زمان های مورد نظر خود را به سایر شهرها تا یک هفته دارا خواهید بود.