داستان و قوانین بازی > اتحاد و دیپلماسی

عصر پادشاهان یک بازی گروهی است و برای پیشرفت بهتر، بازیکن ها باید با یکدیگر اتحاد های بزرگ تشکیل دهند و با همکاری یکدیگر به اهداف نهایی سرور دست پیدا کنند.

تشکیل یک اتحاد جدید:
هر بازیکن می تواند با ارتقا سفارت خود به سطح 3 یک اتحاد تشکیل دهد و با ارسال دعوتنامه از داخل سفارت برای سایر بازیکنان، آنها را به اتحاد خود دعوت نماید.

عضویت در یک اتحاد:
بازیکنان می توانند از داخل سفارت خود برای اتحاد مورد نظرشان درخواست عضویت ارسال نمایند. مسئولین آن اتحاد با بررسی درخواست ها، می توانند عضویت این افراد را قبول و یا رد نمایند.

خروج از اتحاد:
برای خارج شدن از یک اتحاد اگر بازیکن عضو اتحاد باشد، کافی است که از داخل سفارت خود، دکمه خروج از اتحاد را بزند و از آن اتحاد خارج شود.
اما اگر بازیکن خود موسس اتحاد باشد، یا باید اتحاد را منحل اعلام نماید و یا قدرت خود را به یکی دیگر از مدیران اتحاد منتقل کرده و سپس از اتحاد خارج شود.

برقراری دیپلماسی با سایر اتحادها:
یک اتحاد می تواند با سایر اتحاد ها روابط دیپلماتیک داشته باشد. این روابط نشان دهنده وضعیت سیاسی و نظامی بین دو اتحاد می باشند.
در ضمن وقتی اتحادها با یکدیگر دارای دیپلماسی آتش بست، صلح و یا زیر مجموعه باشند، در زمان حمله اعضای آنها به یکدیگر به آنها هشدار داده می شود که اتحاد شما با اتحاد بازیکنی که قصد دارید به او حمله کنید دارای روابط دوستانه می باشد.
همه دیپلماسی ها بجز "اعلام جنگ" نیاز به تایید طرف مقابل دارد. یعنی اتحاد اول درخواست یک نوع رابطه دیپلماتیک را از داخل سفارت خودش صادر می کند و اتحاد بعدی میتواند آن را پذیرفته و یا رد نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راهنمای ساختمان سفارت را مطالعه نمایید.