قابلیت های ویژه > گزارش اتحاد

این ویژگی برای افرادی از اعضای اتحاد است که دسترسی لازم به گزارش اتحاد از طرف موسس به آنها داده شده است. با فعال شدن این قابلیت، کاربر می تواند گزارشی جامع را از شهرهای اعضای اتحاد خود مشاهده کند.
این قابلیت، پس از فعال شدن به مدت یک هفته فعال و قابل استفاده می باشد.
 

ضمن اینکه مؤسس و یا مدیرانی که به این بخش دسترسی داشته باشند، با کلیک بر روی نام کاربری هر بازیکن می‌توانند مشخصات را به تفکیک با نمودار مشاهده نمایند.