تنظیمات اکانت و شهرها > تعیین پایتخت

شما می توانید از بین شهرهای خود که در آنها قصر را بنا کرده اید یک شهر را به عنوان پایتخت انتخاب نمایید. برای این کار به بخش تنظیمات بروید.

اگر می خواهید نام شهر خود را عوض نمایید روی آیکن بخش تنظیمات کلیک کنید.
 


 و به بخش " تنظیمات شهرها " بروید و از بین شهرهای خود یکی از به عنوان پایتخت خودتان انتخاب نمایید. البته باید قبلا ساختمان قصر را در آن بنا کرده باشید.
 
1344963159select_capital_kingsera.jpg