داستان و قوانین بازی > نحوه شروع بازی


در ابن بازی فرمانروایی یک شهر به دست شما است و امید مردم یک شهر به هوش و درایت شما دوخته‌شده است. شما می‌توانید با بالا بردن سطح منابع شهرتان افتخارات زیادی برای خود و شهر تحت فرمانروایی‌تان به دست بیاورید.

چرا که هرروز که فرصت را از دست بدهید دشمن شما قوی‌تر خواهد شد و در نتیجه برای احاطه و سلطه به شهر شما مسلط‌تر می‌شود.

و اما روش بازی در این نوع بازی‌ها ( استراتژیک ) بدین قرار است. بسته به زمان شروع بازی شما در سرور  و اینکه چقدر از زمان فعال‌سازی سرور گذشته است، شهری که شما فعال می‌کنید مورد حمایت می‌باشد تا به شما حمله نشود.

در شروع بازی در سمت راست صفحه، شخصیت راهنما به شما کمک می‌کند تا پیشرفت‌های اولیه‌ای را انجام داده و بتوانید برای شروع بازی قوی عمل نمایید.

در حین استفاده از راهنمای بازی شما می‌توانید خودتان نیز باتدبیر و درایتی که به کار می‌بندید ساختمان‌های مورد نیاز را فعال نمایید. به‌عنوان مثال: بعد از اینکه منابع خود را ارتقاء دادید می‌بایست سربازخانه و اردوگاه را فعال کنید. تا آموزش نیروهای نظامی را در این دوره که تحت حمایت هستید آغاز کرده و درزمانی که از حمایت خارج می‌شوید بتوانید در مقابل نیروهای حمله‌کننده مقاومت کنید.

در دوره حمایت به دنبال اتحادهای قوی باشید تا از شما حمایت کنند. توصیه می‌شود اگر استراتژی شما بر مبنای حمله می باشد، از طریق ارتقاء آکادمی، نیروهای شمشیرزن (گرزدار) و شوالیه (تبرزن) خود را افزایش دهید و اگر می خواهید در بازی غارتگر باشید بایستی نیروهای شمشیرزن (گزردار ) و کماندار (سواره نظام سبک) را در شهر خود تربیت نمایید.

پس از اتمام دوره حمایت ( دوره حمایت زمانی مناسب برای پیشرفت محسوب می شود ) جهت کسب منابع بیشتر می توانید، به شهرهای اطراف خود در نقشه حمله کرده و منابع برای آموزش نیرو و پیشرفت ساختمانها را بدست آورید.

با گذشت زمان و طی مراحل فوق شما می‌توانید فرمانروایی قوی برای شهر خود باشید. هر چه شما قوی‌تر باشید نیروهای اهریمنی بیشتر به شما حمله خواهند کرد پس نیروهای خود را افزایش دهید. و سعی کنید از طریق قصر، شهرهای دیگری برای خود تا سیس کرده تا اقتدار شما بیشتر شود.