بازی های سه بعدی > جنگل اسرارآمیز

شکار در جنگ اسرارآمیز یکی دیگر از تمرینات مهارتی قهرمان‌ برای کسب امتیاز می‌باشد.  بازیکن در این بازی 3 دقیقه فرصت دارد تا حیوانات را شکار نماید. البته در این شکار تعداد چاقو و تبر نیز محدود می‌باشد. در این بازی  شما 40 چاقو و 35 تبردارید. چهار نوع حیوان خرس، خرگوش، آهو و راسو در جنگل وجود دارند که شکار هر یک از این حیوانات دارای امتیازهای مختلفی می‌باشد

 
1352220928animal_score2.jpg
در جنگل نوعی عنکبوت مهاجم وجود دارد که باید با رسیدن این عنکبوت ها آن‌ها را به پرتاب چاقو و یا تبر از پا دربیاورد، در غیر این صورت باهر بار گزیده شدن توسط عنکبوت 60 امتیاز از امتیاز کلی بازیکن کسر می‌شود.

بازیکن برای شکار کردن خرس و خرگوش نیاز به طعمه‌های ماهی و هویج دارد که می‌تواند آن‌ها را از زمین هویج و دریاچه تهیه کند.به این ترتیب که بعد از هر بار استفاده از این طعمه ها باید برای شکار بعدی طعمه دیگری فراهم نماید و هر بار تنها میتواند یک ماهی و یک هویج حمل نماید.
برای شکار آهو و راسو نیازی به طعمه نمیباشد.
بعد از اتمام زمان بازیکن به صفحه پایانی هدایت میشود و با زدن دکمه ی "بازگشت به بازی" امتیاز وی در بازی درج خواهد شد.

بازیکن میتواند برای حرکت از کلید های جهت نما و یا کلید های (w/s/a/d)استفاده نماید و برای پرتاب چاقو و تبر و یا هویج و ماهی از کلیک چپ موس و یا Space استفاده نماید.
برای انتخاب سلاح ها و یا طعمه ها از کلید های زیر استفاده نماید:
عدد 1 : انتخاب چاقو
عدد 2 : انتخاب تبر
عدد 3 : انتخاب هویج
عدد 4 : انتخاب ماهی
حرف E:  برای چیدن هویج از مزرعه و یا گرفتن ماهی از دریاچه ( بعد از نزدیک شدن کامل به آنها )


نکته مهم:‌ در حال حاضر بازی‌های سه بعدی در محله آزمایشی قرار دارد و امتیازات هیچ کاربردی در روند بازی ندارد.