قابلیت های ویژه > تمدید دوره حمایت از تازه واردین

در ابتدای عضویت در هر سرور کاربران تحت حمایت تازه واردین می باشند. البته مشروط به اینکه هیچ حمله ای از شهر آنها به سایر بازیکنان انجام نشود. دوره حمایت عادی بین ۲ تا ۷ روز بسته به زمان ثبت نام کاربران می باشد.

در این بخش یک قابلیت ویژه تعبیه شده است که بازیکنان می توانند مدت حمایت از اکانت خود را به مدت ۷ روز تمدید نمایند. از این قابلیت ویژه تنها یکبار می توانید استفاده نمایید.
لینک فعال‌سازی این قابلیت روی باکس نمایش زمان حمایت از تازه واردین می‌باشد، که بر روی صفحه اصلی بازی (نمای شهر)  نمایش داده می‌شود.بایستی توجه نمایید که هر گونه لشگرکشی (نبرد ، غارت ، جاسوسی ، محافظت) که از سمت شهر بازیکن تحت حمایت به سایرین ارسال شود، حمایت از اکانت وی در همان لحظه برداشته خواهد شد.