آموزش > ساخت شهر جدید

برای گسترش کشور خود، باید شهرهای جدید را بنا کنید و توسط آنها جمعیت کشور خود را افزایش دهید. برای بنا کردن شهر جدید می توانید در نقشه روی زمین های خالی کلیک کنید و گزینه "بناکردن شهر جدید" را انتخاب نمایید.
 

 
بنا کردن شهرهای جدید به شما کمک می کند تا تولیدات بیشتری داشته باشید و به صورت همزمان در چند شهر برای خودتان ارتش ایجاد نمایید. معمولا بهتر است در برخی شهرهای خود تنها نیرو مدافع و در برخی شهرها بیشتر نیروهای هجومی تربیت نمایید.
 
با کلیک روی این قسمت به ساختمان قصر، بخش بنا کردن شهر جدید ارجاع داده می شوید و در آن صفحه پیش نیازهای مورد نیاز برای بنا کردن شهر جدید به شما نمایش داده می شود و اگر همه پیش نیازها را داشته باشید، امکان بناکردن شهر جدید برای شما فراهم می باشد:
 
1341762003found_city_step2.jpg

 
پیش نیازهای لازم برای احداث شهر جدید شامل موارد زیر است :
 
 - برای تاسیس شهر اول شما نیاز به قصر سطح 10 دارید و برای ایجاد شهر دوم قصر شما باید در سطح 20 باشد. ( برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط قصر اینجا را کلیک کنید )
 - آکادمی سطح 10 جهت  تحقیق مهاجر
 - منطقه خالی در نقشه
 - 5 مهاجر
 - 1000 واحد از هر منبع
 - برای بناکردن شهرهای جدید شما نیاز دارید کشورتان به یک سطح تمدن کافی رسیده باشد. در جدول زیر سطح تمدن مورد نیاز برای بنا کردن هر یک از شهرها مشخص شده است.
 
شهر تمدن شهر تمدن شهر تمدن شهر تمدن
2140035250410780519670
631360749000870700996460
10126280111601601220440013253960
14308840153690401643456017505400
18581560196630402074984021841960
22952000231068620241191820251321600
261457960271600900281750420291906520
302069200312238460322433200332635780
342846200353064460363290560373524500
383766280394015900404273360414538660
424837000435144440445460980455786620
466121360476465200486818140497180180
507551320517931560528352400538783600
54922516055967708056101393605710612000
5811095000591158836060120920806112606160
6213164200631373372064143147206514907200
6615511160671612660068167535206917391920
7018041800711870316072193760007320060320
7420756120752146340076221821607722912400
7823654120792440732080251720008125948160
8226735800832753492084283455208529167600
8630001160873084620088317027208932570720
9033450200913434116092352436009336157520
9437082920953801980096389681609739928000
984089932099418821201004287640010143882160
10244899400103459281201044696832010548020000
10649083160107501578001085124392010952341520
11053450600111545711601125570320011356846720
11458001720115591682001166034616011761535600
11862736520119639489201206517280012166408160
12267655000123689133201247018312012571464400
12672757160127740614001287537712012976704320
13078043000131793931601328075480013382127920
13483512520135849086001368631616013787735200
13889165720139906077201409206120014193526160
14295002600143964905201449798992014599500800
146101023160147102557000148104102320149105659120
نکته : توسط هر شهر خود می توانید دو شهر جدید بنا کنید.

سطح تمدن:
هر کشور با توجه به جمعیت شهرهایش دارای یک سطح تمدن است. این سطح تمدن روزانه افزایش می یابد و هر چه شما شهرهای بزرگتر و آبادتری داشته باشید، سطح تمدن سریع تر افزایش خواهد یافت. سطح تمدن شهر و کشور خودتان را می توانید از داخل قصر، بخش تمدن مشاهده نمایید.
نکته 1: شما می توانید با برگزاری مراسم شکرگزاری و نیایش در معبد، سطح تمدن خود را افزایش دهید.
نکته 2: در صورتیکه به سایرین به صورت نبرد حمله کنید از سطح تمدنتان، به میزان 50 امتیاز کسر می شود؛ و اگر در این حمله از منجنیق و یا دژکوب استفاده نمایید 100 واحد از سطح تمدن شما کسر می گردد.