لشکریان > مشاور

1328352169counsellor.jpg
 
 
مشاوران نمایندگان پادشاه هستند و جز مقامات رسمی شهر به حساب می آیند و پست های کلیدی همچون شهردار، خزانه دار و . . . به آنها سپرده می شود. برای اینکه شهر متروکه گینگیزها را تسخیر نمایید، به سه مشاور به عنوان نماینده پادشاه جهت نگهداری قصر، شهردار جدید شهر و خزانه دار جدید نیاز دارید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تسخیر شهر متروکه بخش " تسخیر شهر " در راهنما را مطالعه نمایید.

یکی از کاربردهای مهم مشاور در غارت کتیبه جاودان از شهر گینگیزها می باشد. بازیکنی که بخواهد کتیبه جاودان را از گینگیزها تصاحب نماید، باید با لشکریان خود مشاور ارسال نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بخش "کتیبه جاودان" را مطالعه نمایید.

مشاوران در قصر آموزش می بینند، البته برای اینکه بتوانید مشاور آموزش دهید، ابتدا باید در آکادمی مشاور را تحقیق نمایید و سپس می توانید در قصر آنها را آموزش دهید.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:


آکادمی سطح 20


 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش مشاور : 
 
نوع سرور: سطح قصر:

منابع مورد نیاز برای آموزش مشاور

44,00031,00028,50034,000500:17:00


50 55 55 0 خانه‎ 18