قابلیت های ویژه > اجرای همزمان مراسم های معبد در کلیه شهرها


در صورتی که یک بازیکن بخواهد همزمان و در یک لحظه مراسم شکرگزاری یا نیایش را در تمام شهرهایش اجرا کند، می‌تواند از این قابلیت ویژه استفاده نماید. 

به ازای هر بار استفاده از قابلیت ویژه تعداد 3 سکه از اکانت کاربران کسر خواهد شد.

نکته مهم: اجرای مراسم تنها در شهرهایی که شرایط لازم را داشته باشند صورت خواهد گرفت.

- منابع مورد نیاز جهت اجرای مراسم مربوطه (نیایش و شکرگزاری)

- مراسم شکرگزاری از سطح یک معبد امکان اجرا دارد و مراسم نیایش از سطح 10 به بعد امکان برگزاری را دارد.

- در ساختمان معبد شهر مربوطه مراسمی در حال اجرا نباشد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص ساختمان معبد را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.