لشکریان > کماندار سواره

 
کماندار یک یگان سبک و چالاک سواره نظام می باشد. با توجه به داشتن اسب های تیزرو و جنگ افزاری سبک نیرویی دفاعی با سرعت بالا به حساب می آید و به دلیل توان حمل غنایم زیاد در غارت، نیروی محبوب و کارآمد برای غارتگران به حساب می آید. برای تربیت کماندار باید ابتدا اصطبل سواره نظام را بسازید و در آکادمی دانش تربیت کماندار را تحقیق نمایید.

بازیکن از بین سواره‌نظام سبک و کماندار سواره برای تحقیق در آکادمی فقط یکی را می‌تواند انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس استراتژی بازیکن تعیین می‌شود.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

آکادمی سطح 5
اصطبل سواره‌نظام سطح 1
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز :
 
نوع سرور: سطح اصطبل:

منابع مورد نیاز برای آموزش کماندار

300500400100300:08:35


115 60 105 100 خانه‎ 48
برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی کماندار، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.