لشکریان > نیزه دار

1328342648infantry.jpg
 
 اولین سربازی که پس از فعال سازی ساختمان سربازخانه قابل تربیت می باشد، نیزه دار است. این نوع سرباز قدرت دفاعی بالایی داشته و برای حفاظت از شهر مناسب می باشد. برای تربیت نیزه دار کافی است سربازخانه خود را بسازید. البته هر چه سطح سربازخانه بالاتر برود، سرعت تربیت پیاده نظام بالاتر می رود.

توضیحات تکمیلی:

برای تمام بازیکنان به‌طور پیش‌فرض در شهر اول نیزه‌دار فعال می‌باشد.

از شهر دوم به بعد، بازیکن برای ساخت نیزه‌دار باید اول این نوع نیرو را در آکادمی تحقیق نماید.

البته بازیکنان از بین نیزه‌دار و گارد محافظ باید یک نوع نیرو را انتخاب نمایند.

پیش‌نیاز ساخت این نوع نیرو به شرح زیر می‌باشد:

سربازخانه سطح 1

مشخصات کامل  این نوع سرباز در زیر قابل مشاهده می باشد.
 
میزان منابع مورد نیاز برای آموزش این نوع سرباز :‌
 
نوع سرور: سطح سرباز خانه:

منابع مورد نیاز برای آموزش نیزه دار

15012010030100:04:40


45 50 50 50 خانه‎ 20
برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی نیزه دار، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.