قابلیت های ویژه > افزایش سرعت تجار

کاربرانی که در بازار از ارسال منابع و یا نیروهای متخصص به سایر کاربران زیاد استفاده می‌کنند و نیاز فراوان به بازرگانان خود دارند با استفاده از این قابلیت سرعت رفت و برگشت بازرگانان را به میزان 50 درصد افزایش می‌دهند که این امر باعث افزایش کارایی تجار برای این کاربران می‌شود.

این قابلیت به مدت یک هفته باعث افزایش سرعت تجار به میزان 50 درصد می‌شود.