ساختمان ها > معدن آهن

1328091764iron_level3.jpg     
 
قهرمان داستان برای ساخت سلاح و تجهیزات نیروهای ارتشی خود، و معماران برای ساخت بناها نیاز به استخراج آهن دارند. معدن آهن مانند سایر منابع 20 سطح دارد که از سطح 10 به بعد امکان ذوب فلزات استخراج شده جهت افزایش امکان تولید آهن فعال می شود.

در جدول زیر میزان تولید و مصرف سایر منابع جهت افزایش هر سطح این معدن قابل مشاهده است.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف ساختمان معدن آهن

سطح میزان تولید امتیاز تمدن
1301008060300:03:45351
250165135100200:07:40651
385280225165200:13:551102
4140465375280200:24:001652
5235780620465200:40:002452
63901,3001,040780201:05:403753
76502,1701,7351,300201:46:455254
81,0853,6252,9002,175202:52:257504
91,8156,0504,8403,630204:37:351,0855
103,03010,1058,0806,060207:25:501,5006
115,06016,87013,50010,125311:55:002,1007
128,45528,17522,54016,905319:05:352,8109
1314,11547,05537,64528,23031 روز‎ 06:34:403,71011
1423,57578,58062,86547,15032 روز‎ 00:57:054,76013
1539,370131,230104,98578,74033 روز‎ 06:21:006,00015
1665,745219,155175,320131,49035 روز‎ 05:23:157,50018
17109,795365,985292,790219,59038 روز‎ 08:38:509,75022
18183,360611,195488,955366,715313 روز‎ 09:03:5012,00027
19306,2101,020,695816,555612,420321 روز‎ 09:43:4515,00032
20511,3701,704,5651,363,6501,022,740334 روز‎ 05:59:4518,37538
 
فاز تکمیلی معدن آهن:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید معدن آهن خود را افزایش دهید. در جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح فاز تکمیلی معدن آهن و میزان تولید فاز تکمیلی معدن آهن در هر سطح را نشان می دهد.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه فاز تکمیلی

سطح تولید در ساعت امتیاز تمدن
1301008060300:03:45401
250165135100200:07:40701
385280225165200:13:551152
4140465375280200:24:001652
5235780620465200:40:002502
63901,3001,040780201:05:403753
76502,1701,7351,300201:46:455254
81,0853,6252,9002,175202:52:257504
91,8156,0504,8403,630204:37:351,0905
103,03010,1058,0806,060207:25:501,5006
115,06016,87013,50010,125311:55:002,1007
128,45528,17522,54016,905319:05:352,8159
1314,11547,05537,64528,23031 روز‎ 06:34:403,71511
1423,57578,58062,86547,15032 روز‎ 00:57:054,76513
1539,370131,230104,98578,74033 روز‎ 06:21:006,00015
1665,745219,155175,320131,49035 روز‎ 05:23:157,50018
17109,795365,985292,790219,59038 روز‎ 08:38:509,75022
18183,360611,195488,955366,715313 روز‎ 09:03:5012,00027
19306,2101,020,695816,555612,420321 روز‎ 09:43:4515,00032
20511,3701,704,5651,363,6501,022,740334 روز‎ 05:59:4518,37538

کارگاه ذوب آهن
این کارگاه زیر مجموعه معدن آهن است. در صورتیکه معدن آهن به سطح 10 برسد این کارگاه در بازی فعال می شود. کارگاه مذکور دارای 5 سطح بوده که در هر سطح میزان تولید افزایش می یابد. در جدول زیر مقادیر مربوطه قابل مشاهده است.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه کارگاه ذوب آهن

سطح افزایش تولید آهن امتیاز تمدن
1510200450120600:34:00% 51
2920360810215301:01:00% 101
31,6506501,460390301:41:30% 152
42,9751,1652,625700302:42:12% 202
55,3552,1004,7251,260304:13:24% 252