تنظیمات اکانت و شهرها > غیر فعال کردن موقتی اکانت

شاید در برخی زمان ها به دلایل شخصی مثل مسافرت و یا امتحانات بازیکن نیاز داشته باشد که اکانت خودتش را موقتا غیر فعال کند.
بازیکن می تواند در کل دوره بازی خود، اکانت اش را بسته به نوع سرور (در یک نوبت و یا در چند نوبت) غیر فعال نماید.
مدت زمان دوره استراحت در سرور ها، به شرح زیر می باشد:
 • کلاسیک جایزه بزرگ       به مدت 24 روز
 • کلاسیک                     به مدت 20 روز
 • اکسپرس                    به مدت 10 روز
 • سوپر اکسپرس             به مدت 6 روز
 • قهرمانان                     به مدت 4 روز 
شرایط اکانت های غیر فعال به صورت زیر خواهد بود:
 • تولید منابع صفر می شود.
 • مصرف گندم سربازان صفر می شود.
 • امکان حمله به این بازیکن وجود ندارد.
 • خود بازیکن تا زمانیکه درخواست فعال شدن مجدد ندهد و یا به انتهای دوره غیر فعال بودن نرسد، نمی تواند هیچ کاری در اکانت خود انجام دهد.
 • بازار او غیر فعال می شود.
برای غیر فعال کردن موقتی اکانت، مراحل زیر را انجام شود.
1- روی آیکن بخش تنظیمات کلیک شود.


2- به بخش غیرفعال کردن موقتی مراجعه شود.

13415780901.jpg

3- تاریخ خاتمه دوره غیر فعال شدن اکانت تعیین گردد.

1341578189rest_kingsera.jpg

نکات مهم:
 • درصورتی‌که درخواست رفتن به حالت استراحت را بدهید، کلیه نیروهای پشتیبان که در شهرهای شما حضور دارند به وطن خودشان باز می‌گردند.
 • اگر نیرویی در صف ساخت داشته باشید ، رفتن به حالت استراحت باعث متوقف شدن آموزش نیروها نمی شود و نیروهای مورد نظر در حالت استراحت، طبق روال معمول آموزش داده خواهند شد.
 • بازیکن تنها زمانی می‌تواند به استراحت برود که از تاریخ آخرین خروج از استراحت وی، بیش از 48 ساعت گذشته باشد.
 • کاربر حداقل پس از 24 ساعت می‌تواند از استراحت خارج شود و زودتر از 24 ساعت نمی‌تواند از استراحت خارج شود.
 • بازیکن نمی‌تواند بیشتر از 5 بار در هر سرور دوره استراحت داشته باشد.