قابلیت های ویژه > آموزش سریع پیاده نظام

شما می‌توانید با فعال‌سازی این قابلیت ویژه، سربازخانه خود را گسترش دهید تا سرعت آموزش پیاده‌نظام در شهرهای شما افزایش یابد. در صورتی که این قابلیت ویژه را فعال نمایید، توانمندی آموزش سریع پیاده‌نظام به‌صورت همزمان روی کلیه شهرهای شما و به مدت یک هفته فعال خواهد بود.

دقت کنید که اگر بخواهید تعدادی از نیروهای خود را با سرعت بیشتر (2X, 3X) آموزش دهید، منابع مورد نیاز برای تربیت آن‌ها بیشتر از حالت عادی (1X) خواهد بود.