گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > گینگیزها، اقوام وحشی


گینگیزها اقوام وحشی هستند که امنیت و صلح در دنیای بازی را به هم می ریزند. این اقوام از سرزمین های دور به اینجا کوچ می کنند، تا با غارت شهرهای آباد، برای خود ثروتی به دست بیاورند.

گینگیزها به صورت کاملا خودکار و توسط کامپیوتر کنترل می شوند و کلیه الگوریتم های وابسته به آنها اعم از ساخت نیرو، تعداد لشکریان و وضعیت حمله ها بستگی به داده های موجود در سرور دارد. یعنی بر اساس تعداد شهرها، وضعیت نیروی نظامی آنها و میانگین 100 لشکر بزرگ اول سرور، گینگیزها تجهیز می شوند.

مراحل ظهور گینگیزها در بازی:

1- غارت اولیه شهرها: حدودا پس از گذشت یک ششم از دوره بازی، گینگیزها غارت های خود را شروع می کنند.

2- حمله های بزرگ: بعد از گذشت نیمی از سرور گینگیزها برای نشان دادن قدرت خود به بازیکنان بزرگ سرور حمله می کنند و این حمله ها در یک بازه کوتاه (حدود 48 تا 72 ساعت) انجام می شود.

3- آوردن گنجینه به اردوگاه ها : گینگیزها پس از گذشت یک ششم از دوره سرور، هر روزه مقداری از گنجینه های خود را در ساعات مختلف شبانه روز توسط اردوگاه های خود وارد بازی می کنند و این روال تا روزهای پایانی سرور ادامه خواهد داشت.​

4- ساخت کتیبه جاودان و سایر گنجینه های ابدی: گینگیزها در انتهای هر سرور کتیبه جاودان مربوط به آن سرور را وارد بازی می کنند، در این بخش گینگیز ها کتیبه را در 4 شهر جدید خود، مخفی می‌کنند.
 
(مختصات شهرهای جدید گینگیز در روزهای پایانی خدمت تمامی بازیکنان اطلاع رسانی خواهد شد.)

وضعیت نظامی گینگیزها:

این اقوام وحشی نیز همانند سایرین دارای دو نوع پیاده نظام، دو نوع سواره نظام و جاسوس هستند. 

نکته: سطح قدرت دفاعی و هجومی گینگیزها در آکادمی آنها 20 می باشد.

برای آشنایی بیشتر با گینگیزها بخش های زیر در راهنما را مطالعه نمایید:

+ آبادی های گینگیزها

+ گنیجنه های گینگیزها

+ شهرهای گینگیزها

+ کتیبه جاودان