گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > کتیبه جاودان

با فرارسیدن روزهای آخر سرور، گینگیزها کتیبه افسانه ای خودشان را از سرزمین های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده و  وارد باری می کنند . هدف گینگیزها از این کار ، بالابردن روحیه نیروهایشان برای آغاز جنگ ویرانگر بزرگ می باشد. پس باید بازیکنان بسیار سریع این گنجینه بزرگ را از چنگ گینگیزها خارج کرده و از جنگ بزرگ جلوگیری کنند و صلح را به جهانیان هدیه بدهند.
 
1343023768fa_inscription.jpg

کتیبه جاودان بزرگترین افتخار و گنجینه سرور می باشد ( البته در سرورهایی که از نوع episode one هستند). یک قهرمان بزرگ می تواند با شکست گینگیزها، کتیبه را تصاحب نموده و اسم خود را برای همیشه در کتاب افتخارات عصر پادشاهان ثبت نماید. 

چند نکته:
۱- در اکثر سرورها تنها یک کتیبه بزرگ در سرور وجود دارد.

۲- بازیکن ها می توانند با تخریب خزانه و داشتن شرایط لازم، این گنجینه را به دست بیاورند.

۳- در ابتدا گینگیزها دارای 4 شهر می باشند، اما تعداد این شهرها ممکن است افزایش و یا کاهش یابد. شهرهای گینگیزها روی نقشه به شکل زیر می باشند:
 

شرایط لازم جهت تسخیر کتیبه از گینگیزها:
- بازیکن باید با لشکریانی انبوه به شهر گینگیزها حمله کرده و تمامی گینگیزها را نابود نماید. در زمان پیروزی باید حداقل 7 قهرمان و 13 مشاور در لشکریان مهاجم زنده باشند.

- بازیکن باید در سایر شهرهایش حداقل یک کلید طلایی و یا 3 کلید نقره ای داشته باشد.

- در ضمن بازیکن باید در شهری که لشکر از آنجا اعزام شده اند، خزانه خالی سطح ۲۰ داشته و در خزانه اش هیچ گنجینه دیگری وجود نداشته باشد.

- پس از لشکرکشی و به محض رسیدن کتیبه به شهر بازیکن، زمان شمار خاتمه بازی و  آرشیو کتیبه آغاز می شود. این گنجینه ارزشمند به صورت خودکار بعد از 72 ساعت که در خزانه شهر بماند، آرشیو شده و آن بازیکن مالک کتیبه جاودان خواهد شد. دقت نمایید که مالک کتیبه می تواند آنرا بین شهرهای خودش جابجا کند، اما اگر کتیبه از اکانت این بازیکن خارج شود و در اختیار بازیکن دیگری قرار گیرد، مدت زمان لازم جهت آرشیو کتیبه (۷۲ ساعت) از صفر آغار خواهد شد.​

تذکر: اگر بازیکن همه گینگیزها را بکشد و خزانه را تخریب کند، اما یکی از شرایط را نداشته باشد، کتیبه را بدست نمی آورد و کتیبه به صورت خودکار به شهر دیگر گینگیزها منتقل می شود.

تذکر: هنگام انتقال کلید طلا و کتیبه بین شهرهای خود بازیکن زمان متوقف می‌شود و جزء زمان آرشیو محسوب نمی‌شود.


غارت کتیبه از سایر بازیکنان:
همه در خزانه می توانند مشخصات بازیکن غارت کننده کتیبه را مشاهده کنند. تا زمانیکه کتیبه جاودان در وضعیت آرشیو نشده باشد، سایر بازیکنان می توانند برای غارت آن به بازیکن مالک کتیبه حمله کرده و اگر شرایط زیر مهیا باشد، می توانند کتیبه جاودان را غارت کنند :

1- کتیبه جاودان در خزانه در وضعیت فعال باشد.

2- لشکرکشی از نوع نبرد باشد.

3- خزانه کاملا تخریب شود.

4- بازیکن همراه لشکریان خود قهرمان داشته و قهرمان در جنگ زنده بماند.

5- بازیکن مهاجم در شهر خودش خزانه سطح ۲۰ خالی و آماده برای کتیبه داشته باشد.

نکته: در غارت گنجینه ها و کتیبه جاودان از شهرهای سایر بازیکن ها، فاصله مهم نیست و شما می توانید همانند جنگ های عادی به هر جای نقشه لشکرکشی نمایید.