داستان و قوانین بازی > جوایز نقدی و غیر نقدی


در هر دوره از بازی در سرورهای ایران جوایزی به عنوان یادبود به بازیکنان و قهرمانان بزرگ اعطا می شود. این جوایز به شرح زیر می باشند:

گنجینه ها و هدایا:

++ کتیبه جاودان: مهمترین افتخار هر سرور کتیبه جاودان به حساب می آید. در اکثر سرورها تنها یک کتیبه بزرگ در سرور وجود دارد. اما در برخی سرورها یک یا چند کتیبه کوچک نیز در انتهای بازی وارد شهرهای گینگیز می شود. کتیبه جاودان تنها گنجینه ای است که در شهرهای گینگیزها، نگهداری می شود و سایر گنجینه ها در اردوگاه های موقت گینگیزها نگهداری می شود.

+ تسخیر کتیبه بزرگ: 3 میلیون ریال
+ آرشیو کردن کتیبه بزرگ:  12 میلیون ریال

+ پیدا کردن کتیبه کوچک: یک میلیون ریال
+ آرشیو کردن کتیبه کوچک:  5 میلیون ریال

++ کلید های طلایی: گنجینه هایی افسانه ای هستند که برای گینگیزها بسیار مهم و حیاتی اند. جهت تسخیر کتیبه جاودان داشتن کلید طلایی ضروری می باشد. البته این گنجینه به تنها نیز دارای ارزش زیادی است و تسخیر و آرشیو آنها افتخار بزرگی در عصرپادشاهان به حساب می آید.

+ تسخیر کلید طلایی: 500 هزار ریال
+ آرشیو کردن کلید طلایی : یک میلیون ریال

++ کلیدهای نقره های و صندوقچه های گنج: یکی از گنجینه های فاخر عصرپادشاهان صندوقچه های گنج هستند که برای آرشیو آنها نیاز به کلید نقره ای می باشد. بازیکن باید یک صندوقچه و یک کلید نقره ای را در خزانه یک شهر خود کنار یکدیگر قرار دهد تا هر دو گنجینه آرشیو شوند.

+ آرشیو کردن یک کلید نقره ای و یک صندوقچه :  400 هزار ریال

++ سکه های عصرپادشاهان: در هر سرور بازی عصرپادشاهان بیش از 110 هزار سکه دنیای بازی به صورت کیسه های 500 و 200 و 100 و 50 و 20 و 10 تایی در بازی وجود دارد که بازیکنان می توانند آنها را تسخیر نمایند و در بازی از آن سکه ها استفاده نمایند.


فرآیند ورود گنجینه ها به هر سرور بازی:
گنجینه ها در هر سرور بازی به صورت تصادفی بعد از گذشت بخشی از زمان بازی وارد اردوگاه های گینگیزها می شود. البته به صورت کلی آزاد سازی گنجینه ها در هر یک از چهار بخش نقشه به صورت مستقل انجام می شود و این بدان معناست که تعداد جوایز در چهار بخش نقشه یکسان می باشد. اما شرایط توزیع آنها از جمله زمان ورود، تعداد توزیع در هر بار و محل آنها بر روی نقشه، به صورت کاملا تصادفی و ماشینی انتخاب می گردد.

گنجینه به صورت یکجا وارد بازی نمی شوند و طی یک دوره (پس از گذشت یک ششم از دوره سرور ) و به صورت آرام آرام وارد بازی می شود. بنابراین گینگیزها هر روزه مقداری از گنجینه های خود را در 4 ساعت مختلف شبانه روز وارد بازی می کنند و این روال تا روزهای پایانی سرور ادامه خواهد داشت. و بازیکن با چک کردن خزانه خود می توانند از وارد شدن این گنجینه ها به اردوگاه های گینگیزها مطلع شوند.

توجه داشته باشید که در هر دوره آزاد سازی در صورتیکه گنجینه ای وارد بازی شود، بر روی ساختمان خزانه در تمامی شهرها یک آیکن ویژه اضافه می شود و تا چند ساعت این آیکن حضور دارد، تا بازیکنان از ورود گنجینه ها مطلع شوند.


- کلیدهای طلایی و کیسه های سکه، بعد از گذشت یک ششم از دوره زمانی سرور، وارد بازی می شوند.
- کلیدهای نقره ای و صندوقچه ها، بعد از گذشت دو ششم از دوره زمانی سرور، وارد بازی می شوند.
 - کتیبه جاودان در روزهای پایانی سرور وارد بازی می‌شود. البته کتیبه جاودان تنها گنجینه ای است که در 4 شهر جدید گینگیز در منطقه سرزمین آتش وارد بازی می‌شود.

 نکته: کتیبه کوچک تنها در سرورهای جایزه بزرگ و در برخی سرورهای خاص وجود دارد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گنجینه ها بخش های "گنجینه های گینگیزها" و  "اردوگاه های گینگیزها" در راهنمای بازی را نیز، مطالعه نمایید.