گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > تسخیر شهر متروکه

بازیکنان می توانند شهرهای متروکه گینگیزها را محاصره نموده و پس از طی دوره محاصره، آن شهر را تسخیر نمایند. شهرهای تسخیر شده، همانند یک شهر عادی به کشور بازیکن اضافه خواهد شد.

چند نکته:
1- 24 ساعت بعد از زمان تسخیر کامل شهر متروکه، می توانید اقدام به حمله برای محاصره شهر متروکه دیگر نمایید.

2- زمانیکه یک شهر متروکه را محاصره کرده اید، قادر به "بنا کردن شهر جدید" ، "رفتن به حالت استراحت" و "حذف اکانت" نمی باشید.

نکته: امکان بنا کردن شهر جدید فقط از همان شهر وجود ندارد، ولی از سایر شهرهای خود، می‌توانید جهت بنا کردن شهر جدید اقدام نمایند.

3- بازیکنان امکان محاصره کردن آبادی ها و ارودگاه های گینگیزها را ندارند و این قابلیت تنها برای شهرهای متروکه گینگیزها موجود می باشد.

در ذیل شرایط محاصره و در نهایت تسخیر شهر متروکه به تفصیل توضیح داده شده است.

شرایط لازم برای محاصره شهر متروکه:
1- یک قهرمان برای فرماندهی لشکریان و  سه مشاور به عنوان نماینده پادشاه جهت نگهداری قصر، شهردار جدید شهر و خزانه دار جدید نیاز دارید.
2- در شهر متروکه، ساختمان قصر وجود نداشته باشد. اگر در آن شهر قصر وجود داشته باشد، بایستی توسط منجنیق تخریب شود.
3- در شهر متروکه نباید هیچ نیروی نظامی وجود داشته باشد. قبل از تسخیر باید با یک لشکرکشی از نوع حمله همه نیروهای نظامی را از بین ببرید و یا در همان لشکرکشی از نوع محاصره آنقدر نیروی نظامی با خود ببرید، که بتوانید کاملا شهر را پاک سازی نمایید.
4- لشکرکشی که به قصد تسخیر می خواهید به شهر متروکه ارسال نمایید، باید از نوع محاصره باشد.
5- از شهری که می خواهید حمله محاصره را ارسال کنید، باید قصر آن به سطح 20 رسیده باشد. در ضمن امکان اضافه کردن یک شهر جدید وجود داشته باشد.  بنابراین اگر توسط قصر خود دو شهر بنا کرده باشید، دیگر امکان تسخیر شهر متروکه ای را نخواهید داشت.
6- برای محاصره باید همانند بنا کردن شهر جدید تمدن کافی داشته باشید.
 
با رسیدن لشکر مهاجم به مقصد :
1- مهاجم با حمله به لشکریان جنگ را آغاز می کند و اگر پیروز شدند و هیچ نیروی نظامی در شهر باقی نماند، آن شهر متروکه را محاصره می کنند.
2- در مدت محاصره مدافع نمی تواند در شهر متروکه محاصره شده هیچ نیروی نظامی بسازد. اگر از قبل نیروی در صف ساخت باشد، روند ساخت متوقف می شود و اگر شهر کاملا تسخیر شود، نیروهای موجود در صف ساخت از بازی حذف می شوند و صف خالی می شود.
3- در مدت محاصره منابع گینگیزها هیچ گونه تغییری ندارد.
4- در زمان محاصره لشکر مهاجم گندم مصرفی خود را از دو منبع تامین می کنند. ابتدا از گندم تولیدی شهر محاصره شده و اگر میزان مصرف گندم  بیشتر بود ، مابقی از شهر خودشان استفاده خواهد شد.
5- در مدت محاصره،  سایر بازیکنان به شهر متروکه محاصره شده لشکرکشی از نوع " نبرد" را می توانند اعمال کنند و سایر انواع لشکرکشی برای شهری که در حال محاصره است، امکان پذیرنمی باشد.
 
چند نکته:
++ معمولا تعدادی از مشاورهای شما در جنگ های محاصره کشته می شوند و اگر می خواهید بدون ریسک به تسخیر شهرهای متروکه بپردازید، حتما چندین مشاور دیگر نیز در شهر خودتان آماده داشته باشید.
++ مشاوران در زمان حمله های محاصره بسیار مؤثر هستند. ارسال هر چه بیشتر مشاوران در زمان محاصره برای تسخیر، زمان مورد نیاز برای تسخیر را کاهش می دهد. البته باید در نظر داشته باشید که هر تعداد مشاوری که می خواهید ارسال کنید، می بایست در همان حمله اول باشد، تا زمان محاصره را کاهش دهند و مشاورانی که بعد از انجام محاصره ارسال می کنید تاثیری در کاهش زمان نخواهد داشت.
 
 
شکستن محاصره شهر متروکه: به شهر متروکه ای که محاصره‌شده است،  سایر بازیکن‌ها می‌توانند حمله کنند. البته فقط از نوع "نبرد" و با رسیدن این حمله اگر کل نیروهای محاصره کننده را نابود کنند، شهر متروکه از محاصره خارج می‌شود و شهر متروکه مجدداً در اختیار گینگیزها قرار می‌گیرد در غیر این صورت محاصره همچنان ادامه می‌یابد.

نکته: درصورتی‌که متروکه‌ها تحت هر شرایطی از محاصره خارج شود، شهرهای متروکه در اختیار گینگیز ها قرارگرفته و بلافاصله در شهر متروکه نیروی گینگیز جهت محافظت از شهر مستقر می‌شود.
 
 
کنسل کردن محاصره شهر متروکه: وجود ۳ مشاور در ارتش محاصره کننده، الزامی است و در صورت برگشت آن ها یا کشته شدن آن ها در جنگ محاصره کنسل خواهد شد (یعنی کمتر از ۳ مشاور در ارتش حضور داشته باشد.)

- در صورتی که از دو شهر مختلف به یک شهر متروکه لشکرکشی از نوع محاصره صورت گیرد، اولین لشکرکشی که شرایط کافی را داشته باشد امکان  محاصره را خواهد داشت و لشکرکشی دوم به شهر مبدا برگشت داده می شود.

- گینگیزها به ارتش محاصره کننده برای شکست محاصره حمله می کنند. قدرت حملات آن ها بستگی به اهمیت شهر محاصره شده دارد و گاها باعث شکست محاصره خواهند شد.
 
تقویت قوای محاصره کننده: بازیکن محاصره کننده اگر یک حمله دیگر از نوع محاصره از همان شهری که محاصره اولی را ارسال کرده است، به شهر محاصره شده ارسال کند، این نیروها به جمع نیروهای محاصره شده اضافه می شوند و با رسیدن آن ها به شهر متروکه محاصره شده، این دو لشکر یکی می شوند و به صورت یک لشکر نمایش داده می شوند.
 
محدودیت حمله به شهر متروکه محاصره شده: به شهر متروکه ای که محاصره شده است، جاسوسی از ارتش محاصره کننده امکان پذیر نیست .
 
تسخیر شهر متروکه: شهر متروکه ای که چندین ساعت در محاصره سپری کند، مردم آن شهر خسته می شوند و قبول می کنند که به کشور مهاجم بپیوندند و از آن پس این شهر در مالکیت بازیکن جدید قرار می گیرد و نیروهای نظامی که برای محاصره آمده بودند، وارد شهر می شوند و به عنوان نیروی پشتیبان در اردوگاه ساکن می شوند و بازیکن در صورت تمایل می تواند آنها را به شهر خودشان بازگرداند.
در ضمن سه مشاور از کل مشاورین ارسال شده به عنوان نمایندگان پادشاه، ساکن دائمی این شهر می شود و در واقع سه مشاور حذف می شود و بقیه همانند سایر نیروهای پشتیبان عمل می کنند و جز همان لشکر پشتیبان باقی می مانند.
پس از اینکه شهر متروکه به تسخیر بازیکن در می آید، بازیکن می تواند در آکادمی آن هر نوع نیرویی را که تمایل دارد، تحقیق نماید.
 
محاسبه زمان تحمل محاصره شهر متروکه  :
در شرایط عادی، مدت محاصره ۲۴ ساعت می باشد. در صورتی که شهر متروکه دارای بیش از 800 تمدن باشد به ازای هر 100 تمدن مازاد 2 ساعت به زمان محاصره افزوده خواهد شد.

تاثیر گذاری مراسم ها در معبد توسط مهاجم :
- مراسم شکرگزاري در شهر مهاجم 1 ساعت زمان محاصره را کاهش مي دهد. 
- مراسم نيايش در شهر مهاجم 3 ساعت زمان محاصره را کاهش مي دهد.
 
تاثیر گذاری مشاوران اضافی در ارتش مهاجم:
به ازای هر مشاور مازاد (بیشتر از 3 مشاور) در ارتش محاصره کننده 15 دقیقه تا سقف 8 ساعت از زمان محاصره کسر می شود.

حذف اکانت کاربران :
اگر کاربری حذف اکانت نماید شهرهایی که ایشان در اکانت خوددارند به شهر متروکه تبدیل می‌شود، البته اگر در شهرهای ایشان گنجینه ای وجود داشته باشد اکانت ایشان به‌صورت کامل با تمام شهرها حذف می‌شود و تبدیل به شهر متروکه نخواهد شد.
ضمناً جایزه این بازیکن به بازی بازنخواهد گشت.
 

تذکر: توصیه می کنیم برای آشنایی بیشتر با شرایط قصر، بخش مربوط به آن را مطالعه نمایید.