نبرد افکار و امتیازهوش > نبرد افکار

یکی از بخش‌های مهم در بازی عصر پادشاهان نبرد افکار می‌باشد. در این قسمت شما می‌توانید با سایر رقبا به‌صورت زنده رقابت نمایید و امتیاز هوش کسب نمایید.
 
 

در قسمت نبرد افکار می‌توانید برای خودتان یک نام مستعار تعیین نمایید و یا بانام کاربری اصلی خودتان در بخش نبرد افکار شرکت نمایید.

در این قسمت دو بازی هوش اتللو و دوز وجود دارد که بازیکنان می‌توانند با کلیک بر روی بازی موردنظر صبر کنند تا رقیب ایشان در بازی فعال شود. توصیه می‌کنیم حتماً قبل از شروع بازی بخش راهنمای کلی و بخش راهنمای هر بازی را مطالعه نمایید.


شما می‌توانید با رقابت با سایر بازیکن‌ها، قدرت هوشی‌تان  را به رخ سایرین بکشید و برای خود امتیاز ذکاوت جمع‌آوری کنید. امتیاز ذکاوت در بازی نقش مهمی دارد و در بسیاری از مراحل بازی مانند آموزش قهرمان مورد نیاز شما می‌باشد. 

در صورت برد 5 امتیاز مثبت و در صورت باخت 3 امتیاز منفی دریافت می‌شود.

امتیازهای یک بازیکن ممکن است منفی شود مثلاً اگر بازیکنی یک بازی انجام داده باشد و در آن بازی بازنده باشد ۳- امتیاز کسب خواهد کرد.

روند بازی این‌گونه است که شما درخواست یکی از بازی‌ها را می‌دهید (بازی موردنظر خودتان رو انتخاب می‌کنید) و منتظر می‌شوید تا یک بازیکن دیگر نیز به آن بازی اضافه شود و سپس به‌صورت خودکار به صفحه مخصوص شروع بازی هدایت خواهید شد و بازی شروع می‌شود. 

چند نکته:

+ اگر یکی از بازیکن‌ها بعد از شروع بازی انصراف بدهد، بازنده محسوب خواهد شد و امتیاز از وی کسر می‌شود.

+ این بازی‌ها به‌صورت زمانی می‌باشد و برای انجام هر حرکت شما زمان محدودی دارید و اگر از زمان خود استفاده نکنید، بازنده محسوب می‌شوید.