قابلیت های ویژه > مخفی کردن ارتش در جنگل

در اردوگاه قابلیتی وجود دارد که به کاربر امکان آن را می‌دهد تا لشکریان خود را در برابر حملات حفظ کند. بدین صورت که با فعال کردن تیک مخفی کردن نیروهای ارتش در جنگل به ازای هر حمله ای که به آن شهر می‌شود نیروهای ارتش مخفی شده و 2 سکه از اکانت کاربر حذف می‌شود.
بایستی دقت شود که در صورت عدم نیاز به این ویژگی حتماً تیک مربوط به مخفی کردن برداشته شود.