قابلیت های ویژه > ساخت سریع جنگ افزارها

شما می‌توانید با فعال‌سازی این قابلیت ویژه، ساخت جنگ‌افزارهای خود را گسترش دهید تا سرعت ساخت جنگ‌افزارها (منجنیق و دژ کوب) در شهرهای شما افزایش یابد. در صورتی که این قابلیت ویژه را فعال نمایید، توانمندی ساخت سریع جنگ‌افزارها به‌صورت همزمان روی کلیه شهرهای شما و به مدت یک هفته فعال خواهد بود.

دقت کنید که اگر بخواهید تعدادی از جنگ‌افزارها خود را با سرعت بیشتر (2X, 3X) آموزش دهید، منابع مورد نیاز برای ساخت آن‌ها بیشتر از حالت عادی (1X) خواهد بود.