گینگیز ها ( اقوام اهریمنی ) > شهرهای گینگیزها

به طور معمول گینگیزها با 4 شهر بازی را آغاز می نمایند، اما تعداد این شهرها ممکن است افزایش و یا کاهش یابد. شهرهای گینگیزها روی نقشه به شکل زیر می باشند:
 
136327428315551.png
 
توصیه می کنیم به شهرهای گینگیزها حمله نکنید، زیرا آنها نیروهای قدرتمندی هستند و تنها در مراحل آخر بازی که بازیکن ها دارای ارتش بزرگی هستند، می توانند به آنها حمله کنند.

* لشگرکشی به شهرهای گینگیز تمام امتیازها از جمله غارت٬ نبرد و تجربه نظامی را شامل می شود .

ضمنا لشگرکشی هایی که گینگیزها از شهرهای خود به اکانت بازیکنان انجام می دهند٬ در صورت پیروز شدن مدافع امتیاز دفاعی تعلق می گیرد .  

تذکر: در شهرهای گینگیزها جوایز اصلی سرور همچون "کتیبه جاودان" نگهداری می شود.