قابلیت های ویژه > دیدبان

یکی از قابلیت های ویژه موثر در بازی عصر پادشاهان، استفاده از دیدبان است.
دیدبان درصد هر نوع از نیروهای موجود در لشگرکشی را نسبت به کل لشگریانی که در ان لشگرکشی حضور دارند به شما اطلاع می دهد.
به عنوان مثال اگر در لشگر مهاجم 20 نیزه دار ، 10 شمشیرزن، 50 کماندار و 20 شوالیه  باشد . کل نیروهای حاضر در لشگرکشی 100 نیرو است که  درصد هر نوع نیرو به شکل زیر نمایش داده می شود:
نیزه دار=20%      شمشیرزن=10%      کماندار=50%        شوالیه=20%
پس از فعال کردن این ویژگی، شما از قسمت اردوگاه بخش لشکرکشی ها می توانید با کلیک بر روی جزییات هر لشکرکشی مواردی که توضیح داده شد را مشاهده نمایید.