ساختمان ها > نانوایی

1328089584bakery_level2.jpg   
 
در این ساختمان آردهای تولیدشده در قسمت آسیاب مزرعه، به نان و شیرینی تبدیل می‌شوند. این ساختمان برای مدیریت میزان مصرف و تولید گندم دارای اهمیت بسیار می‌باشد. این ساختمان دارای 5 سطح می باشد و می‌تواند میزان تولید گندم را تا 35 درصد افزایش دهد. که این امر برای شهرهای دارای سرباز زیاد بسیار حائز اهمیت است.
 
 
در جدول زیر منابع مورد نیاز برای ارتقاء نانوایی و اثرگذاری آن بر میزان تولید گندم قابل مشاهده است.
 
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف ساختمان نانوایی

سطح افزایش تولید گندم امتیاز تمدن
18701,2001,4801,600400:30:40% 51
21,5652,1602,6652,880200:56:00% 101
32,8203,8904,7955,185201:34:00% 152
47,0507,9009,30010,200203:06:00% 252
512,60014,90017,60018,500204:30:00% 352


این ساختمان دارای بخش شیرینی پزی نیز می باشد.

شیرینی‌پزی از سطح 5 نانوایی فعال خواهد شد. (سطح 5 نانوایی سطح آخر این ساختمان می‌باشد)

این بخش میزان مصرف گندم نیروها و ساکنین مستقر در شهر را تا 50 درصد کاهش می دهد.

در جدول زير مي توانيد منابع مورد استفاده در ساخت شیرینی پزي را مشاهده نماييد.
نوع سرور: سطح شهرداری:

جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه شیرینی پزی

سطح کاهش میزان مصرف گندم امتیاز تمدن
14,5005,2005,5005,000200:20:00% 51
27,2008,3008,8008,000200:31:00% 101
311,50013,30014,00012,800200:52:00% 152
418,30021,30022,40020,500201:09:00% 202
529,30034,10035,80032,800201:35:00% 252
652,70061,40064,40059,000202:00:00% 303
794,850110,500115,900106,200203:30:00% 354
8170,700198,900208,600191,200205:48:00% 404
9307,250358,000375,500344,200207:30:00% 455
10553,000644,400675,900619,500209:00:00% 506