قابلیت های ویژه > بازگشت فوری لشکریان

گاهی اوقات که لشکریان شما در حال بازگشت از لشکر کشی می باشند. از طرفی همزمان روی شهر شما توسط بازیکنان دیگر حمله ای در حال رخ دادن است که زمان رسیدن نیروهای ارتش حریف زودتر از نیروهای خودی است.
در این حالت در صورتی که تمایل داشته باشید با این نیروها از شهر خود دفاع کنید، می توانید از قسمت لشکرکشی تب بازگشت ها،‌ جهت بازگشت نیروهای خود به شهر مورد نظر اقدام کنید، تا نیروهای شما برای دفاع در شهر حضور داشته باشند.
به ازای هر بار استفاده از این قابلیت، 3 سکه از اکانت شما کسر خواهد کرد.