قابلیت های ویژه > فعالیت دو ساختمان همزمان

با استفاده از این قابلیت شما می‌توانید در صورت دارا بودن منابع کافی برای ارتقا یا ساخت ساختمان‌های درون شهر اقدام به فعالیت همزمان دو ساختمان کنید. در نظر داشته باشید که هر تعداد شهر در اکانت شما باشد با فعال شدن این قابلیت تمامی آنها از این امکان بهره‌مند می‌شوند.  مدت فعال شدن این ویژگی 7 روز می‌باشد.