نیروهای متخصص > کاربرد نیروهای متخصص

نیروهای متخصص دارای کاربردهای مهمی در زمینه تولید منابع هستند. هر بازیکن با توجه به تخصصی که در زمان ثبت نام انتخاب می کند، یکی از تولیدات آن 10% از بقیه افراد بیشتر است. البته بازیکن هایی که تخصص منجم را انتخاب می کنند، به همه تولیدات آنها 2.5% افزوده می شود.
 
البته نیروهای متخصص مثل منجم در عمارت قهرمان نیز کاربرد دارند که در همان بخش به توضیح آن می پردازیم.

نحوه به دست آوردن نیروهای متخصص:
۱- تربیت نیروی متخصص از نوع تعیین شده توسط کاربران در ساختمان شهرداری
۲- خرید نیروهای متخصص در بازار
۳- اسیر گرفتن نیروهای متخصص توسط لشکرکشی های از نوع غارت

افزایش تولیدات با اعزام نیروهای متخصص به آبادی هایی که تسخیر کرده اید:
بازیکن ها می توانند پس از تسخیر آبادی های گینگیز با ارسال نیروهای متخصص خود به این آبادی ها، باز هم تولیدات خود را افزایش دهند. آبادی های گینگیزها در اطراف شهرهای بازیکنان بنا می شوند و در هر کدام انبارهایی از منابع توسط گینگیزها قرارداده شده است. یک بازیکن می تواند با تسخیر یک آبادی توسط قهرمان خود، با ارسال نیروهای متخصص مرتبط به آن آبادی تولیدات شهرهای خود را تا سقف 75% بالا ببرد. البته برخی آبادی ها دارای دو نوع منبع هستند و در این آبادی ها تولیدات شهرها از هر نوع منبع 50% بالا می رود.

در مورد نوع و تعداد نیرو های متخصص برای ارسال به آبادی ها، حتما موارد زیر را در نظر داشته باشید :

1- دقت نمایید که اگر شما از چند شهر به یک آبادی نیروی متخصص ارسال نمایید، میزان تولید آن آبادی بین آن شهرها تقسیم می شود.
 
2- نیروی متخصص برای استخراج  آبادی های گندمی، کشاورز،  برای آبادی های با ذخایره آهن، صنعتگر،  برای آبادی های با ذخایر چوب نجار و برای آبادی های با ذخایر سنگ، معمار می باشد.
 
3- هر نیروی متخصص می تواند 5% تولید شهر شما را بالا ببرد. در ضمن با ارسال منجم به آبادی ها،  به ازای هر منجم، 20% تولید سایر نیروهای متخصص در آن واحه افزایش می یابد. دقت کنید که ارسال منجم به تنهایی هیچ کاربردی ندارد.

4- به هر آبادی تنها می توان متخصص های ویژه خود را ارسال کرد (به طور مثال آبادی از نوع گندم و چوب تنها می توان کشاورز و نجار ارسال کرد.)

5- به همه آبادی ها می توان منجم ارسال کرد. (منجم به تنهایی هیچ کاربردی ندارد)

6- برای آبادی های تک محصوله تنها می توان 18 نیروی متخصص و برای آبادی های دومحصوله می توانید 22 نیروی متخصص ارسال کنید. (این مجموع شامل نیروهای متخصص در آبادی و در مسیر ارسال به آبادی نیز می باشد.)

به طور مثال: اگر آبادی از نوع چوب باشد تنها می توانید 18 نیروی متخصص ارسال کنید (مجموع منجم و نجار) و چنانچه آبادی از نوع  گندم و چوب باشد می توانید 22 نیروی متخصص ارسال کنید (مجموع کشاورز و نجار و منجم. )

نحوه اعزام نیروهای متخصص به آبادی های گینگیزها:
پس از تسخیر یک آبادی شما می توانید با کلیک روی آن آبادی در نقشه، گزینه اعزام نیروهای متخصص را کلیک کنید و با انتخاب نیروهای متخصص مرتبط با آن نوع آبادی، تولیدات خودتان را افزایش دهید.
در ضمن نیروهای متخصص که در آبادی های مختلف در حال کار می باشند، در شهرداری در قسمت نیروهای شاغل نمایش داده می شوند.

شما از یک شهر خودتان می توانید به سه آبادی نیروی متخصص ارسال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با روش تسخیر آبادی های بخش "تسخیر آبادی ها" در راهنما را مطالعه نمایید.
 
 
انواع نیروهای متخصص:
1356761137wizard.jpg
منجم :  منجمان دارای دانش ستاره شناسی هستند و تولیدات همه منابع آنها 2.5% نسبت به سایرین بیشتر است. منجمان کار درمان قهرمانان زخمی و پیش بینی بلایای آسمانی را انجام می دهند. منجم ها را می توانید به همه آبادی ها اعزام کنید. منجم ها می توانند تولید نیروهای متخصص مقیم در آن آبادی را افزایش دهند. هر منجم که به یک آبادی اعزام می کنید، می تواند 20% تولید نیروهای شاغل در آن آبادی را افزایش دهد.
در ضمن می توانید منجم ها را در عمارت قهرمانان استخدام نمایید تا سرعت بهبودی قهرمان های شما افزایش یابد. هر منجم استخدام شده در عمارت قهرمانان 5 درصد سرعت افزایش سطح سلامت قهرمانان موجود در عمارت قهرمانان در این شهر را اضافه می نماید.
 
1356761185farmer.jpg
 
 کشاورزان : کشاورزان در تولید گندم تخصص دارند، آنها می توانند باغستان های اطراف شهر شما را آباد کنند. به صورت پایه تولید گندم آنها 10% بیشتر از سایر تخصص ها می باشد. شما می توانید با اعزام کشاورزها به آبادی هایی که نوع آنها گندمی است، تولید گندم آن شهر خودتان را افزایش دهید.
 
1356761212n.jpg
 
 نجار : نجاران می توانند از جنگلهای اطراف شهر برای شما الوار تهیه کنند. به صورت پایه تولید چوب آنها 10% بیشتر از سایر تخصص ها می باشد. نجار ها را به آبادی های با انبارهای چوب ارسال کنید تا تولید چوب در شهر شما افزایش یابد.
 
 
1356761237blacksmith.jpg
 صنعتگر : صنعتگران کار استخراج سایر فلزات را از مناطق دور دست انجام می دهند و به صورت پایه تولید آهن آنها 10% بیشتر از سایر تخصص ها می باشد. اعزام صنعتگران به آبادی های با مخازن آهن، می تواند تولید آهن در شهر شما را افزایش دهد.
 
 
1356761261builder.jpg
 معماران : معماران به دلیل تخصص در شناخت سنگ ها و خاک های مفید در ساختمان سازی در اطراف شهر به استخراج سنگ و خاک های ساختمانی می پردازند. به صورت پایه تولید سنگ در شهرهای بازیکنانی که تخصص آنها معماری است، 10% بیشتر از سایر تخصص ها می باشد. معمارها را به آبادی های با مخازن سنگ اعزام کنید تا تولید سنگ در شهر شما را افزایش دهند.