اکانت مرکزی > مدیریت اکانت های بازی

بخشی در اکانت مرکزی وجود دارد با عنوان "بازیهای من" که می توانید از طریق آن اکانت موقت ایجاد کنید.
 

لیست اکانتهای شما در سروهای مختلف و اکانت موقت:
در این بخش می توانید لیست تمامی اکانتهای خود در سرور های مختلف را مشاهده نمایید که در مقابل آن اطلاعات مربوط به اکانت سرور اعم از نام مستعار، وضعیت اکانت ، تاریخ ثبت شدن در اکانت مرکزی و. . . قابل مشاهده است.
 

امکان دیگری به نام " اکانت موقت" در این بخش وجود دارد که از طریق آن می توانید یک اکانت موقت مربوط به سرور بازی ایجاد کنید و برای مدتی اجازه ورود به اکانت خود را به دیگران می دهید.
البته به این صورت که یک نام جدید به همراه رمز عبور ایجاد می کنید و ان را در اختیار شخصی که می خواهید قرار می دهید .
برای ایجاد اکانت موقت بر روی ایکن آدمک 1411475736Screenshot%20from%202014-08-02 انتهای ردیف ، کلیک نمایید تا پنجره زیر برای شما نمایان شود. 
همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است یک نام کاربری موقت به همراه رمز عبور ایجاد کنید و در قسمت تاریخ می توانید تعیین کنید که این اکانت موقت چه مدت زمانی فعال باشد.