داستان و قوانین بازی > جوایز نقدی و غیر نقدی در سرورهای Gold

 مدتی است که با توجه به درخواست های شما کاربران و همراهان گرامی سعی در ایجاد تغییراتی در روند بازی عصرپادشاهان داشته ایم که اولین تغییر را به امیدخدا  از تیرماه امسال  تقدیم حضور می کنیم. سرورهای جدید با نام سرورهای طلایی (Gold)  معرفی خواهند شد.

در این نوع سرورها تغییرات متعددی در جریان خواهد بود که قبل از شروع هر سرور این تغییرات به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. برخی از این تغییرات می تواند شامل نوع جایزه ها باشد.

جایزه های سرورهای طلایی شامل :

+ جوایز نقدی
+ کالاهای دیجیتال
+ اشتراک رایگان سرویس های پخش فیلم و سریال
+ بسته های سکه بازی
و... می باشد.


جوایز سرور 2 طلایی به شرح زیر می باشد : 

++ کتیبه جاودان

+ تسخیر کتیبه : 2 میلیون ریال  +  
اشتراک یکساله فیلیمو

+ آرشیو کردن کتیبه :  6 میلیون ریال + ساعت هوشمند  +  اشتراک یکساله فیلیمو


++ کلید های طلایی

+ تسخیر کلید طلایی: 400 هزار ریال +  اشتراک 3 ماهه فیلیمو

+ آرشیو کردن کلید طلایی : 600 هزار ریال + اشتراک 3 ماهه فیلیمو


++ کلیدهای نقره های و صندوقچه های گنج

+ آرشیو کردن یک کلید نقره ای و یک صندوقچه :  250 هزار ریال + 
اشتراک 3 ماهه فیلیمو


++ سکه های سرورهای طلایی: در هر سرور طلایی  هزاران سکه دنیای بازی به صورت کیسه های 500 و 250 و 100 و 50 و 30 و 10 تایی در بازی وجود دارد که بازیکنان می توانند آنها را تسخیر نمایند و در بازی از آن سکه ها استفاده نمایند.


++ اشتراک فیلیمو : در هر سرور طلایی بیش از 100 اشتراک سرویس تماشای فیلم  به صورت  1 ساله، 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ماهه وجود خواهد داشت. 

نکته: همزمان با فعالسازی سرورهای جدید Gold تغییراتی در روند آزاد سازی کتیبه جاودان اعمال شده است.
در این نوع سرورها، کتیبه در هر مختصاتی از نقشه ممکن است آزاد شود، که این مورد فقط مختص به سرزمین آتش نمی باشد.


جوایز سرور 1 طلایی به شرح زیر می باشد : 

++ کتیبه جاودان

+ تسخیر کتیبه : 2 میلیون ریال  +  
اشتراک یکساله فیلیمو

+ آرشیو کردن کتیبه :  5 میلیون ریال + گوشی موبایل  +  اشتراک یکساله فیلیمو


++ کلید های طلایی

+ تسخیر کلید طلایی: 400 هزار ریال +  اشتراک 3 ماهه فیلیمو

+ آرشیو کردن کلید طلایی : 600 هزار ریال + اشتراک 3 ماهه فیلیمو


++ کلیدهای نقره های و صندوقچه های گنج

+ آرشیو کردن یک کلید نقره ای و یک صندوقچه :  200 هزار ریال + 
اشتراک 3 ماهه فیلیمو


++ سکه های سرورهای طلایی: در هر سرور طلایی  هزاران سکه دنیای بازی به صورت کیسه های 500 و 250 و 100 و 50 و 30 و 10 تایی در بازی وجود دارد که بازیکنان می توانند آنها را تسخیر نمایند و در بازی از آن سکه ها استفاده نمایند.


++ اشتراک فیلیمو : در هر سرور طلایی بیش از 100 اشتراک سرویس تماشای فیلم  به صورت  1 ساله، 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ماهه وجود خواهد داشت. 

نکته: همزمان با فعالسازی سرورهای جدید Gold تغییراتی در روند آزاد سازی کتیبه جاودان اعمال شده است.
در این نوع سرورها، کتیبه در هر مختصاتی از نقشه ممکن است آزاد شود، که این مورد فقط مختص به سرزمین آتش نمی باشد.